top of page

Artiest Bio

Anton Bakker is een hedendaagse kunstenaar die gespecialiseerd is in beeldhouwkunst en de digitale mogelijkheden ervan. Hij is beïnvloed door de mensen en ervaringen van zijn leven in Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten, waar zijn artistieke praktijk al meer dan 30 jaar is gevestigd.

Tijdens zijn jeugd in Nederland ontmoette Bakker op aanraden van de klasgenoot van zijn zus de wiskundige en kunstenaar dr. Jacobus "Koos" Verhoeff. Wat begon als een eenvoudige introductie over een gedeelde interesse in computertechnologie, veranderde in een 40-jarige artistieke samenwerking. Koos was een professionele kennis en informeel adviseur in wiskundige zaken van de beroemde MC Escher. Als uiting van zijn dankbaarheid schonk Escher Koos een van zijn prenten. Door Koos raakte Bakker beïnvloed door Eschers ongekende benadering van perspectief.

Naarmate hun relatie zich ontwikkelde, begonnen Koos en Bakker computergebaseerde methoden te onderzoeken om intrigerende en mooie paden te vinden binnen kubusvormige roosterstructuren en veelvlakken. Kubieke roosters vormen de basis van de meest stabiele moleculaire vormen van veel elementen.

In de jaren tachtig verhuisde Bakker naar de Verenigde Staten, waar hij en Koos hun eerste gezamenlijke beeldententoonstelling hadden in Albany, New York. Vervolgens gebruikte Bakker zijn groeiende kennis van informatica om een ​​carrière in de technologie na te streven, waarbij hij in een positie terechtkwam waarvoor hij gedurende een groot deel van de jaren negentig naar Parijs moest verhuizen. In Parijs hervatte Bakker regelmatig persoonlijke werksessies met Koos. Samen creëerden ze meerdere van rooster afgeleide sculpturen die in heel Europa werden tentoongesteld.

Ondertussen liep Bakker voorop in een nieuw technologisch veld en werkte hij samen met innovators in België om de mogelijkheden van 3D-printen te verkennen. Toen hij in 1997 terugkeerde naar de VS, startte hij een bedrijf dat zich richtte op data-analyse, terwijl hij zijn artistieke praktijk voortzette. Zijn oplossingen voor praktische ontwerp- en constructieproblemen openden nieuwe mogelijkheden om traliepunten te verbinden met gebogen en polylineaire paden. Door deze technieken op zowel kleine als grote schaal toe te passen in staal, in brons en in virtual reality, heeft Bakker unieke sculpturen gemaakt die zowel privé als openbaar zijn verzameld in de Verenigde Staten en Europa.

Bakker verkocht zijn techbedrijf in 2018, kort na het overlijden van Koos, om zich fulltime aan de kunst te wijden. Tegenwoordig gebruikt hij technologie om paden samen te stellen om die te vinden met een unieke schoonheid die verandert naarmate de kijkers hun standpunten veranderen. Met behulp van een computerinterface zoekt Bakker in uitgestrekte vakgebieden om punten te identificeren die intrigerende paden genereren in een zoektocht om de grenzen van perceptie en perspectief te doorbreken.

 

Artist Statement

Als beeldhouwer die digitale en fysieke vormen creëert, streef ik ernaar om de toeschouwer mee te nemen op een reis van waarheidsontdekking door hen te vragen verschillende perspectieven te gebruiken. Met op maat gemaakte technologie creëer ik paden door punten in de ruimte met elkaar te verbinden. De gebogen en polylijnpaden die ik samenstel, zijn niet willekeurig, het zijn eerder patronen die zijn afgeleid van de archetypen van de natuur. De menselijke aantrekkingskracht tot symmetrie reikt tot diep in de onbewuste rijken van onze geest.

Natuurlijke patronen en symmetrieën spelen ook een sleutelrol in de huidige technologie. Al 40 jaar gebruik ik technologie zowel in mijn artistieke verkenningen met mijn mentor, Koos, als in mijn bedrijf om patronen te analyseren. Ik gebruik technologie nu alleen om de schoonheid te ontdekken die schuilt in de minuscule maar uitgestrekte wereld van atoomroosters.

Een manier waarop ik perspectieven verken, is door objecten te construeren op enorm verschillende schaalniveaus en in meerdere dimensies. De relatie van de kijker met mijn werk verandert, of hij nu rond een sculptuur in een huis loopt, als onderdeel van een buiteninstallatie of in een virtueel landschap. Mijn sculpturen onthullen dynamische symmetrieën die kijkers vragen na te denken over de schoonheid en de veelheid van perspectieven die inherent zijn aan alle dingen.

 

 

De evolutie van een Anton Bakker-sculptuur

 

Het artistieke rijk van Anton Bakker is een driedimensionale ruimte, onderbroken door puntjes licht in een 'kubusvormig rooster'. Om je dit voor te stellen, denk aan kubussen die allemaal precies even groot zijn, netjes gestapeld in alle richtingen, bijpassende randen, vlakken en hoeken, om ruimte te vullen. Verlicht vervolgens de hoeken en verwijder alles behalve deze lichten. Dit is het kubieke rooster. De kunstenaar beslist over een pad van lijnsegmenten (de "generator" genoemd) die sommige van deze punten met elkaar verbinden, waarbij bepaalde symmetrieën worden ingebouwd, zoals herhaling, reflectie en omkering.

De instructies voor het markeren van de generator zijn gecodeerd in een speciale taal die specificeert hoe van punt naar punt te reizen, zoals in "schildpadgeometrie". (Denk aan een robot die in de ruimte beweegt, die aangeeft hoe hij moet reizen om bepaalde punten met elkaar te verbinden.) De gecodeerde informatie wordt ingevoerd in Bakkers computerprogramma en het programma kan duizenden manieren zoeken en vinden om kopieën van de generator te herhalen en aan te sluiten op vorm niet-doorsnijdende eenvoudige lussen en geef er afbeeldingen van weer. De kunstenaar specificeert hoe ver deze verbonden paden zich kunnen begeven vanaf het beginpunt voordat ze een terugweg moeten volgen.

De kunstenaar kan het programma vragen om de resultaten te filteren, door bijvoorbeeld de geknoopte lussen te kiezen of te verwijderen. Vervolgens kiest hij er een paar die esthetisch potentieel hebben en geeft leven aan deze "stokfiguren" of "draadframe-vormen" door ze te coaten. Ze kunnen uniform worden gecoat, waardoor alle doorsneden exact hetzelfde zijn: alle cirkels, of driehoeken of vierkanten. Maar door de scherpe hoeken van de stokfiguren glad te strijken en de dikte en breedte van de coating te variëren, veranderen de figuren in kronkelige, altijd stromende stromen. De kunstenaar kan de resultaten op zijn scherm bekijken en de virtuele figuur door elke hoek draaien om de symmetrieën en de tweedimensionale illusies die het creëert te zien. In de laatste fase bepaalt hij de grootte en het medium waarin hij het als tastbare sculptuur laat vervaardigen.

bottom of page